Ok
0
Jautājums
0.00 €
0
Grozs
0.00 €
Ielāde...
Ielāde...
Piedāvājumu pieprasījums un pasūtījums ir tikuši aktualizēti!
Piedāvājumu pieprasījums un pasūtījums ir tikuši aktualizēti! Piedāvājumu pieprasījums un pasūtījums ir tikuši aktualizēti!
Prece nav noliktavā.
Atvainojiet, bet prece nav noliktavā.

Privātuma politika

Šis dokuments ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Iepriekšējo Privātuma politikas versiju var atrast šeit.

Uzņēmums Senetic SA, kas ir tiešsaistes veikala Senetic.lv īpašnieks, dara visu iespējamo, lai aizsargātu savas tīmekļa vietnes lietotāju privātumu. Lai īstenotu tiešsaistes veikala iegūto personas datu likumīgas, uzticamas un pārskatāmas apstrādes principu, ir pieņemts dokuments “Privātuma politika”.

1. Privātuma politikā lietoto terminu nozīme:

Senetic SA, Senetic.lv, mēs, mūsu: Senetic SA ar šādu juridisko adresi Katovicē: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katovice.

Klients: Patērētājs vai Uzņēmējs, kurš ir veicis vai plāno veikt Pasūtījumu vai izmanto citus Tiešsaistes veikala pakalpojumus (turpmāk tekstā arī “Pircējs”).

Patērētājs: fiziska persona, kura veic likumīgu darbību, kas nav tieši saistīta ar tās uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

Uzņēmējs: fiziska persona, juridiska persona vai organizācijas vienība, kurai pēc likuma ir tiesībspēja, veicot darbības ar tās uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību tieši saistītos nolūkos.

Klienta konts (Konts): Veikala apakšlapa, kur Klients var, piemēram, pārvaldīt personas datus, saņemt paziņojumus par Pasūtījuma statusa izmaiņām, kontrolēt un pārvaldīt veikto pasūtījumu statusu.

Tiešsaistes veikals Senetic.lv (turpmāk tekstā arī “Veikals” vai “Tiešsaistes veikals”): interneta pakalpojums, kas ir pieejams vietnē http://www.senetic.lv, ar kuras starpniecību Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Noteikumos un nosacījumos norādītos pakalpojumus un Klients var veikt pasūtījumus.

Noteikumi un nosacījumi: Noteikumi un nosacījumi pārdošanai, izmantojot attālināto saziņu un nodrošinot pakalpojumus ar elektroniskiem līdzekļiem no tiešsaistes veikala Senetic.lv.

Preces: materiāls kustamais priekšmets, uz kuru attiecas Pārdošanas līgums, vai tiesības, uz kurām attiecas Pārdošanas līgums (piemēram, licence).

Pakalpojums (pakalpojumi): Pasūtījums, Licences pasūtījums vai Piedāvājuma pieprasījums, kā arī citi Veikala nodrošinātie pakalpojumi.

Pasūtījums: Klienta gribas apliecinājums, ko veido piedāvājums noslēgt tādu Pārdošanas līgumu ar Senetic SA, kura mērķis ir tieši noslēgt Attālināto pārdošanas līgumu ar Tiešsaistes veikala starpniecību, norādot to Preču veidu un skaitu, uz kurām attiecas Pārdošanas līgums.

Licences pasūtījums: Klienta gribas apliecinājums, ko veido piedāvājums noslēgt līgumu ar Senetic SA par programmatūras licenci un kura mērķis ir tieši noslēgt Attālinātās pārdošanas līgumu (licenču pārdošanai) ar tiešsaistes veikalu, norādot tās programmatūras veidu un skaitu, kuras izmantošanai licence tiek pārdota.

Piedāvājuma pieprasījums: piedāvājuma pieprasījumi, ko Klients ir iesniedzis, izmantojot Veikalā pieejamo veidlapu un norādot Produktu vai programmatūru, uz kuru attiecas pieprasījums, kā arī saziņai nepieciešamos Klienta datus, kas ir norādīti veidlapā.

GDPR: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi, šādu datu brīvu apriti un Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Iestatījumi (privātums): Konta funkcionalitāte, kas Lietotājam ļauj izmantot atlasītos pakalpojumus, lai tos pareizi pārvaldītu, tostarp neatkarīgi mainītu to apjomu un preferenču izvēli saistībā ar sava privātuma aizsardzību.

Lietotājs: juridiska persona, kurai pakalpojumus var sniegt elektroniski vai ar kuru var noslēgt Līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem, un tiesību aktiem.

2. Kas ir datu pārzinis?

Jūsu personas datu pārzinis saistībā ar tiešsaistes veikala pakalpojumu izmantošanu ir uzņēmums Senetic SA, kura juridiskā adrese ir Katowice, 40-600 pie ul. Kościuszki 227, KRS 0000510458, Katowice-Wschód apgabala tiesa Katovicē, 8. komercijas nodaļa.

Ja jums ir jautājumi par savu personas datu apstrādi un tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums. Jautājumus par privātuma aizsardzību sūtiet uz šo e-pasta adresi: [email protected]

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem un uz kāda juridiskā pamata?

Tā kā mēs sava tiešsaistes veikala Lietotājiem sniedzam dažādus pakalpojumus, jūsu personas datus mēs apstrādājam dažādiem nolūkiem, dažādā apjomā un ar atšķirīgu juridisko pamatu, kas norādīts GDPR. Lai nodrošinātu optimāli pārskatāmu informāciju, esam sagrupējuši informāciju, atsaucoties uz jūsu personas datu apstrādes mērķi.

3.1. Konta izveide un Lietotāja autentifikācija tiešsaistes veikalā

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs apstrādājam personas datus, ko tiešsaistes veikalam esat sniedzis reģistrācijas veidlapā, proti, jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, kontaktinformāciju, e-pasta adresi un iestatīto paroli.

Klienti var iesniegt tā dēvēto piedāvājuma pieprasījumu, lai iegūtu informāciju par produkta pieejamību, cenu un iezīmēm. Lai izmantotu šo līdzekli, jums būs jānorāda savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un uzņēmuma nosaukums. Katru reizi, kad sazināsieties ar mums pa tālruni vai e-pastu, mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju, lai atbildētu uz jūsu jautājumu.

Klienti var arī veikt pasūtījumus atsevišķiem produktiem. Pasūtot šos produktus, Klientam tiks lūgts sniegt pirkuma un pārdošanas līguma izpildei nepieciešamos datus.

Juridiskais pamats. Nepieciešamība izpildīt Konta pakalpojuma nodrošināšanas līgumu (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

3.3. Pakalpojumi, kam nav nepieciešama Konta izveide

Pakalpojumu veidi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus, kuriem nav nepieciešama Konta izveide, piemēram:

• e-pasta ziņojumu sūtīšana ar mārketinga un komerciālo informāciju;

• reklāmu rādīšana.

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs apstrādājam personas datus saistībā ar jūsu darbību Veikalā, proti, datus par skatītajiem produktiem un citām Veikala lapām, kā arī datus par sesiju, jūsu ierīci un operētājsistēmu, pārlūku, atrašanās vietu un unikālo ID.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), ko veido elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanas sekmēšana un šo pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošana.

3.3. Pakalpojumi un funkcionalitātes, kam ir nepieciešama Konta izveide

Pakalpojumu un funkcionalitāšu veidi. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pakalpojumus, kam ir nepieciešama Konta izveide, piemēram, pasūtījuma izpildi.

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs apstrādājam reģistrācijas veidlapā sniegtos personas datus un datus par jūsu darbību tiešsaistes veikalā, proti, datus par skatītajiem produktiem un citām veikala lapām, kā arī datus par sesiju, jūsu ierīci un operētājsistēmu, pārlūku, atrašanās vietu un unikālo ID.

Dažu datu nodrošināšana ir priekšnosacījums Konta atsevišķo pakalpojumu un funkciju izmantošanai (obligātie dati). Mūsu sistēma automātiski atzīmē datus. Ja šie dati netiek sniegti, mēs nespēsim nodrošināt noteiktus Konta pakalpojumus un funkcijas. Papildus datiem, kas atzīmēti kā obligāti, citu personas datu sniegšana ir brīvprātīga.

Juridiskais pamats. Nepieciešamība izpildīt pakalpojumu sniegšanas līgumu saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanas sekmēšana un šo pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošana.

3.4. Veikala atsevišķu funkcionalitāšu izmantošanas statistika, kas sekmē Veikala tīmekļa vietņu izmantošanu un gādā par Veikala IT drošību

Datu apjoms. Šiem nolūkiem mēs apstrādājam ar jūsu darbībām Veikalā saistītos personas datus, piemēram, apmeklētās Veikala tīmekļa vietnes un apakšlapas un katrā no tām pavadīto laiku, kā arī datus par meklēšanas vēsturi, jūsu IP adresi, atrašanās vietu, ierīces ID, pārlūku un operētājsistēmas datus.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanas sekmēšana un šo pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošana.

3.5. Prasību noteikšana, izpēte un izpilde

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt daļu no jūsu Kontā sniegtajiem personas datiem, piemēram, vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un datus par mūsu pakalpojumu izmantošanu, ja prasības izriet no veida, kādā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, un citus datus, kas ir nepieciešami, lai pierādītu prasības eksistenci, tostarp nodarītā kaitējuma apmēru.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido prasību noteikšana, izpēte un izpilde, kā arī aizstāvība pret tiesvedības prasībām tiesā un citās valsts iestādēs.

3.6. Sūdzību un pieprasījumu izskatīšana, atbildes uz jautājumiem

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt daļu no jūsu Kontā sniegtajiem personas datiem, datus par to mūsu pakalpojumu izmantošanu, kas ir sūdzības vai pieprasījuma iemesls, un sūdzībai vai pieprasījumam pievienotajos dokumentos ietvertos datus.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido elektroniski sniegto pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošana, kā arī pozitīvu attiecību ar klientu veidošana, balsoties uz uzticamību un lojalitāti.

3.7. Klientu apmierinātības aptauja

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus, tostarp pasūtījuma apstrādei nepieciešamos datus, un jūsu atbildes uz mūsu sagatavotiem jautājumiem, kas ir iekļauti aptaujās un apmierinātības aptaujā izmantotajās veidlapās.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido elektroniski sniegto pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošana un apmierinātības ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem novērtēšana.

 

4. Kā mēs pielāgojam pakalpojumus jūsu interesēm un preferencēm?

Mūsu tiešsaistes veikala mērķis ir visu mārketinga ziņojumu optimāla pielāgošana jūsu interesēm un preferencēm (profilēšana). Lai sniegtu pēc iespējas pārskatāmāku informāciju, tālāk ir ietverts apraksts par to, kas ir profilēšana.

4.1. Ieteiktie produkti

Pakalpojumu veids. Ieteiktie produkti jums tiek parādīti Veikalā pirms un pēc pieteikšanās, kā arī mārketinga ziņojumu veidā un nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi.

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu Konta izveides laikā sniegtos personas datus, ar pasūtījumu izpildi saistītos datus, kā arī datus par darbību Veikalā, kas ir reģistrēti un saglabāti, izmantojot sīkfailus.

Profilēšana. Pamatojoties uz šādi iegūtajiem datiem, mēs izvēlamies un parādām jums vispiemērotākos mārketinga ziņojumus.

Interešu līdzsvars. Pēc mūsu un jūsu interešu, tiesību un brīvību apsvēršanas mēs uzskatām, ka ieteikto produktu un pakalpojumu parādīšana kombinācijā ar profilēšanu pārlieku neietekmē jūsu privātumu un nav pārmērīgi apgrūtinoša. Apsverot intereses, tiesības un brīvības, esam ņēmuši vērā šādus apstākļus:

a. ieteiktie produkti ir rīks, kas atvieglo jūsu piekļuvi mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumam, parādot produktus, kas jūs varētu interesēt. Tas mums ļauj pieņemt, ka personas datu apstrāde produktu un pakalpojumu ieteikšanas nolūkos atbilst jūsu pamatotajām cerībām;

b. ieteikto produktu un pakalpojumu parādīšana, kā arī cita mārketinga saziņa un tās nosūtīšana uz jūsu e-pasta adresi atbilst jūsu pamatotajām cerībām, jo esat paudis vēlmi saņemt šādu saziņu saskaņā ar nosacījumiem par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem;

c. mēs izmantojam tikai datus par jūsu darbībām Veikalā. Mūs interesē, kādus produktus un pakalpojumus jūs meklējat un kādi piedāvājumi ir piesaistījuši jūsu interesi, bet ne jūsu darbības citās tīmekļa vietnēs;

d. mēs respektējam jūsu gribu un sekmējam tiesību īstenošanu. Lai to panāktu, mēs piedāvājam vienkārši atsaukt piekrišanu ieteikto piedāvājumu kā paziņojumu saņemšanai mobilajā lietotnē, tīmekļa pārlūkā un e-pasta ziņojumos Konta iestatījumos (cilne Iestatījumi (Privātums)) vai pārlūka iestatījumos.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgi pamatotās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido jūsu preferencēm un interesēm piemērotu piedāvājumu ieteikšana.

4.2. Mūsu produktu un pakalpojumu mārketings un mūsu klienti

Datu apjoms. Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas tiek sniegti, izveidojot kontu vai veicot pasūtījumu, un datus saistībā ar jūsu darbību Veikalā, kas tiek reģistrēta un saglabāta, izmantojot sīkfailus. Darbības dati it īpaši attiecas uz tādiem datiem kā meklēšanas vēsturi, klikšķiem Veikalā, Veikala galveno lapu un to apakšlapu apmeklējumiem, pieteikšanās un reģistrācijas datumiem, datiem par konkrētu pakalpojumu izmantošanu Veikalā, vēsturi un darbībām saistībā ar mūsu e-pasta saziņu.

Profilēšana. Mēs izmantojam iepriekš minētos datus, lai pielāgotu mārketinga informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem un klientiem, kas jūs varētu interesēt.

Atkārtotais mārketings. Lai jūs sasniegtu ar mūsu mārketinga ziņojumiem ārpus Veikala, mēs izmantojam ārēju piegādātāju pakalpojumus. Šos pakalpojumus veido mūsu mārketinga ziņojumu parādīšana tīmekļa vietnēs, kas nav Veikals. Šim nolūkam ārējie pakalpojumu sniedzēji instalē, piemēram, atbilstīgu kodu vai pikseli, lai lejupielādētu informāciju par jūsu darbību Veikalā. Sīkāks apraksts ir ietverts Sīkfailu politikā.

Juridiskais pamats. Mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), ko veido mūsu produktu un pakalpojumu mārketings, kā arī produkti un pakalpojumi

Interešu līdzsvars. Apsverot savas un jūsu intereses, tiesības un brīvības, esam secinājuši, ka mārketings kombinācijā ar profilēšanu pārlieku neietekmēs jūsu privātumu un nebūs pārmērīgi apgrūtinošs. Apsverot intereses, tiesības un brīvības, esam ņēmuši vērā šos apstākļus:

a. jūs esat izteicis vēlmi saņemt mārketinga ziņojumus uz norādīto e-pasta adresi, tādēļ esam pieņēmuši, ka varat pamatoti gaidīt šādu mūsu ziņojumu nosūtīšanu;

b. mēs izmantojam tikai datus par jūsu darbību Veikalā. Mūs interesē, kādus produktus un pakalpojumus jūs meklējat un kādi piedāvājumi jums šķiet interesanti, bet ne jūsu darbības citās tīmekļa vietnēs;

c. mēs respektējam jūsu gribu un veicinām tiesību īstenošanu. Šim nolūkam mēs nodrošinām iespēju vienkārši atsaukt piekrišanu e-pasta saņemšanai Konta iestatījumos (cilne Iestatījumi (Privātums)) vai pārlūka iestatījumos.

5. Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus?

Mūsu datu bāzes ir aizsargātas pret trešo personu piekļuvi. Reģistrācijas vai pirkšanas laikā ievāktie dati tiek izmantoti, lai pareizi izpildītu pasūtījumus, kā arī atsekotu pasūtījuma statusu un veiktu tā izmaiņas pēc klienta pieprasījuma pirms pasūtījuma nosūtīšanas. Lai izpildītu līgumu, interneta veikals Senetic.lv var kopīgot no jums ievāktos datus ar šādām juridiskām personām:

5.1. Pakalpojumu sniedzēji

Jūsu personas dati tiek pārsūtīti pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumus mēs izmantojam pakalpojuma pārvaldībai. Pakalpojumu sniedzēji, kuriem mēs pārsūtām jūsu personas datus atkarībā no līguma nosacījumiem un apstākļiem, ievēro mūsu norādījumus par datu apstrādes nolūkiem un metodēm (apstrādātāji) vai neatkarīgi nosaka datu apstrādes nolūkus un metodes (pārziņi). Mūsu piegādātāju saraksts ir atrodams šeit, un tas tiek regulāri atjaunināts.

Datu apstrādātāji. Mēs izmantojam tādu piegādātāju pakalpojumus, kuri apstrādā jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādēm. Viņi mums nodrošina mākoņa viesošanas pakalpojumu, tiešsaistes mārketinga sistēmas, sistēmas tīmekļa pašpiegādes paziņojumu parādīšanai, e-pasta ziņojumu sūtīšanai, tīmekļa vietnes datplūsmas analizēšanai un mārketinga kampaņu efektivitātes analizēšanai, kā arī atbalsta specifisku Konta funkciju ieviešanu.

Pārziņi. Mēs izmantojam tādu piegādātāju pakalpojumus, kuri nerīkojas tikai pēc mūsu norādījumiem, bet paši nosaka jūsu personas datu izmantošanas mērķus un metodes. Viņi mums nodrošina atkārtotā mārketinga kampaņu pakalpojumus un veic statistikas aptaujas.

Atrašanās vieta. Mūsu piegādātāji galvenokārt atrodas Polijā un citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (EEZ), piemēram, Īrijā. Daži mūsu piegādātāji atrodas ārpus EEZ. Sakarā ar jūsu datu pārsūtīšanu ārpus EEZ mēs esam maksimāli centušies nodrošināt to, lai mūsu piegādātāji garantētu augstu personas datu aizsardzības līmeni. Šīs garantijas it īpaši izriet no pienākuma piemērot Komisijas (ES) pieņemtos standarta līguma pantus vai iesaistīties Privātuma aizsardzības programmā, kas ir izveidota ar Komisijas 2016. gada 12. jūlija Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/1250 par tādas aizsardzības piemērotību, ko nodrošina ES un ASV privātuma aizsardzība.

Jums ir tiesības pieprasīt standarta līguma pantu kopiju, nosūtot pieprasījumu Privātuma politikas 2. punktā norādītajā veidā.

5.2. Valsts iestādes

Jūsu personas datu pieejamība var tikt nodrošināta pilnvarotām valsts iestādēm.

6. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti periodā, kurā jums ir Konts tiešsaistes veikalā Senetic.lv, lai nodrošinātu Konta pakalpojumu, saistīto funkciju un citu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī mārketinga nolūkos. Pēc jūsu Konta dzēšanas dati tiek anonimizēti, izņemot šos datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, pasūtījumu vēsturi un informāciju par sniegtajām piekrišanām (šos datus mēs glabājam 3 gadu periodā pēc Konta dzēšanas, lai izskatītu sūdzības un prasības saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu).

Jūsu personas dati, kas saistīti ar Pasūtījumu un Licenču pasūtījumu izpildi mūsu Veikalā, tiek glabāti atsevišķos likuma nosacījumos, piemēram, nodokļu likumā, paredzētajā periodā. Pēc šī perioda beigām jūsu dati tiek anonimizēti.

Mēs glabājam personas datus, kas, izmantojot sīkfailus, ir ievākti Lietotāju ierīcēs saglabāto sīkfailu darbmūža ciklam atbilstošajā periodā. Sīkāks apraksts par to, kā izmantojam sīkfailus, ir ietverts Sīkfailu politikā.

7. Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi?

Mēs nodrošinām jūsu tālāk norādīto tiesību īstenošanu, sazinoties ar mums pa e-pastu [email protected]. Turklāt pēc pieteikšanās Veikalā varat veikt atlasītās Konta iestatījumu izmaiņas cilnē Iestatījumi (Privātums).

7.1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Saskaņā ar GDPR 7. panta 3. punktu jums ir tiesības atsaukt jebkuru piekrišanu, kas ir sniegta, reģistrējoties Veikalā, kā arī izmantojot konkrētus Veikalā piedāvātos pakalpojumus un funkcijas. Piekrišanas atsaukšana ir spēkā kopš piekrišanas atsaukšanas brīža. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādi, ko mēs likumīgi veicam pirms šādas atsaukšanas.

Piekrišanas atsaukšanai nebūs negatīvas ietekmes attiecībā uz jums. Tomēr tā var jums liegt turpināt to pakalpojumu vai funkciju izmantošanu, kuras mēs varam likumīgi nodrošināt tikai ar jūsu piekrišanu.

7.2. Tiesības iebilst pret personas datu izmantošanu

Saskaņā ar GDPR 21. pantu jums ir tiesības iebilst pret personas datu izmantošanu, tostarp profilēšanu, ja mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, piemēram, saistībā ar ieteikto produktu un pakalpojumu izmantošanu, mūsu produktu un pakalpojumu mārketingu, statistikas uzturēšanu par pakalpojuma konkrētu funkciju un Veikala izmantošanas sekmēšanu, kā arī apmierinātības aptauju.

Atteikšanās no ieteikto produktu un pakalpojumu saņemšanas e-pasta formā, kā arī atteikšanās no mārketinga ziņojumu saņemšanas saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem vai mūsu klientiem nozīmē jūsu iebildumu pret personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu šiem nolūkiem.

Ja jūsu iebildums ir pamatots un mums nav cita juridiska pamata jūsu personas datu apstrādei, mēs dzēšam datus, pret kuru apstrādi esat iebildis.

7.3. Tiesības uz izdzēšanu

Saskaņā ar GDPR 17. pantu jums ir tiesības pieprasīt visu vai dažu savu personas datu izdzēšanu. Jebkuru pieprasījumu par visu personas datu izdzēšanu mēs izskatīsim kā pieprasījumu par Konta dzēšanu.

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu izdzēšanu, ja:

a. konkrētā piekrišana ir atsaukta tiktāl, ciktāl personas dati ir apstrādāti uz sniegtās piekrišanas pamata;

b. personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika ievākti vai apstrādāti;

c. ir izteikts iebildums pret datu izmantošanu mārketinga nolūkos;

d. ir izteikts iebildums pret datu lietošanu pakalpojuma izmantošanas statistikas un apmierinātības aptauju nolūkos, un iebildums ir uzskatāms par pamatotu;

e. personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi.

Neraugoties uz pieprasījumu dzēst personas datus saistībā ar iebildumiem pret apstrādi vai piekrišanas atsaukšanu, mēs varam paturēt noteiktus personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai noteiktu, izvirzītu vai aizstāvētu mūsu prasības. Tas it īpaši attiecas uz personas datiem, tostarp vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pirkumu vēsturi, ko mēs glabājam ar pasūtījumu izpildi saistītu sūdzību un prasību izskatīšanas nolūkos.

7.7. Tiesības ierobežot apstrādi

Saskaņā ar GDPR 18. pantu jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu. Ja šāds pieprasījums tiek iesniegts, jūs nevarēsiet izmantot noteiktas funkcijas vai pakalpojumus, kas ir saistīti ar datu subjekta apstrādi pēc pieprasījuma, kamēr pieprasījums tiek apstrādāts. Mēs arī nesūtīsim jums nekādus ziņojumus, tostarp mārketinga ziņojumus.

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu izmantošanu, ja:

a. ir apšaubīta personas datu pareizība — datu izmantošana tiks ierobežota uz laiku, kas nepieciešams, lai pārbaudītu to precizitāti, bet ne ilgāk kā uz 7 dienām;

b. datu apstrāde ir nelikumīga, un datu izdzēšanas vietā ir pieprasīta to ierobežošana;

c. personas dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kuram tie ir ievākti vai izmantoti, bet tie jums ir nepieciešami, lai noteiktu, ievērotu vai aizsargātu jūsu prasības;

d. ja esat iebildis pret šādu datu izmantošanu, tad ierobežojums tiek piemērots periodam, kas ir nepieciešams, lai pārbaudītu, vai jūsu interešu, tiesību un brīvību aizsardzība ir svarīgāka par interesēm, kuras mēs ievērojam, apstrādājot jūsu personas datus.

7.5. Datu subjekta piekļuves tiesības

Saskaņā ar GDPR 15. pantu jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par jūsu personas datu apstrādi. Ja šādi dati jau tiek faktiski apstrādāti, jums ir tiesības:

a. iegūt piekļuvi saviem personas datiem;

b. iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādājamo personas datu kategorijām, datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, plānoto datu glabāšanas periodu vai šī perioda noteikšanas kritērijiem, tiesībām saskaņā ar GDPR un tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, par šādu datu avotu, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, un drošības pasākumiem, kas tiek piemēroti saistībā ar šo datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Savienības;

c. iegūt savu personas datu kopiju;

Ja vēlaties izmantot savas datu piekļuves tiesības, lūdzu, sazinieties ar 2. punktā norādīto Datu pārzini.

7.7. Tiesības labot datus

Saskaņā ar GDPR 16. pantu jums ir tiesības pieprasīt savu sniegto personas datu labošanu (ja tie ir nepareizi) un papildināšanu (ja tie ir nepilnīgi).

7.7. Tiesības pārvietot datus

Saskaņā ar GDPR 20. pantu jums ir tiesības saņemt personas datus, ko esat sniedzis, un pēc tam tos nosūtīt citam jūsu izvēlētajam datu pārzinim. Varat arī pieprasīt, lai mēs jūsu personas datus nosūtītu tieši citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Mēs nosūtīsim jūsu personas datus csv faila formātā. csv formāts ir plaši izmantots mašīnlasāms formāts, kas saņemtos datus ļauj nosūtīt citam datu pārzinim.

7.8. Cik ilgs laiks mums ir nepieciešams jūsu pieprasījuma apmierināšanai?

Ja jūs pieprasāt iepriekš minēto tiesību ievērošanu, mēs izpildām šo prasību vai atsakāmies to izpildīt nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš tās saņemšanas. Tomēr, ja pieprasījums ir sarežģīts vai ir iesniegti vairāki pieprasījumi un tāpēc mēs nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā, mēs to izpildīsim nākamo 60 dienu laikā, informējot jūs par paredzēto perioda pagarinājumu.

Tehnisku iemeslu dēļ mums vienmēr ir nepieciešamas 48 stundas, lai savās sistēmās atjauninātu jūsu izvēlētos iestatījumus. Tādēļ var gadīties, ka sistēmu atjaunināšanas laikā saņemsiet no mums e-pastu, no kura esat atteicies.

7.9. Ziņošana par sūdzībām, vaicājumiem un pieprasījumiem

Varat ziņot mums par savām sūdzībām, vaicājumiem un pieprasījumiem saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un izmantot savas tiesības.

Ja uzskatāt, ka tiesības uz personas datu aizsardzību vai citas saskaņā ar GDPR piešķirtās tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu aizsardzības ģenerāldirektoram.

8. Kā mēs gādājam par jūsu personas datu drošību?

Mēs darām visu iespējamo, lai gādātu par jūsu personas datu drošību. Reģistrējoties un piesakoties pakalpojumos, tiek izmantota šifrētu datu pārraide (SSL), kas nodrošina to datu aizsardzību, pēc kuriem tiek identificēti interneta veikala lietotāji, un būtiski aizkavē nesankcionētu sistēmu vai personu piekļuvi Klienta kontam.

9. Kā mēs izmantojam sīkfailus?

Sīkāku informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkfailus, lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu politikā.

10. Privātuma politikas izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt iepriekš minēto Privātuma politiku, publicējot jaunu Privātuma politiku šajā tīmekļa vietnē. Jūs saņemsiet informāciju par visām izmaiņām vai papildinājumiem, publicējot atbilstīgus ziņojumus tiešsaistes veikala galvenajās lapās, bet ievērojamu izmaiņu gadījumā varam jums nosūtīt arī atsevišķus paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi.

Privātuma politika neierobežo nekādas tiesības, kas jums var būt saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem vai piemērojamā tiesību akta nosacījumiem.

Izvēlēti produkti
Uzziniet visu jaunāko informāciju!
Pievienojieties mūsu jaunumu saņēmējiem, un vienmēr esat informēts(-a) par mūsu īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem.

Noklikšķinot uz "Abonēt jaunumus", Jūs piekrītat saņemt reklāmas informāciju savā e-pastā. Jūsu personas datus apstrādās Senetic S.A., juridiskā adrese ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Poland. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un tos labot vai dzēst, ka arī ierobežot vai aizliegt to apstrādi. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi varat atrast privātuma politikā.

Nepareiza e-pasta adrese.
Šī e-pasta adrese jau ir apstiprināta.
Šī e-pasta adrese vēl ir neapstiprināta.
Paldies!
Pārbaudiet savu e-pastu. Jūs saņemsiet no mums ziņojumu, kurā būs norādīts, ka nepieciešams apstiprināt jaunumu abonēšanu.
Maksājumu metodes
Piegādes metodes
Sertifikāti un apbalvojumi